Een bejaardentehuis in Denemarken en haar unieke gebruiken.